Daha çok kadın dinleyicilerin katıldığı, geniş bir katılımcıyla, bugüne kadar dinlediğim Rize tarihi,Rize’nin işgal günlerindeki yaşama koşulları ve diğer bazı detaylar hakkındaki sunumları zevkle dinleyerek istifade ettik. Çayın işlenmesi, kalitesi, terkibi, tarihi ve geleceğindeki muhtemel gelişmeleri ile ilgili Çaykur Ar-ge müdürü,Ilgaz hanım tarafından dinleyiciler bilgilendirilmiştir.

Avrupa hareketlilik haftası kapsamında Türk kadınlar Konseyi Derneği ile Kent Konseyi’nin Rize Belediyesi’nin ev sahipliğinde Rize Kalesi’nde düzenlediği,moderatörlüğünü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi hocalarından Tuğba Akbulut’un üstlendiği,Doçent Doktor Abdullah BAŞ,araştırma görevlisi Resul TURAN ve yerel tarihçi Orhan Naci AK’ın katıldığı Rize sohbetinde,Doçent Doktor Abdullah BAŞ,şehir Müzesi’nin Rize’nin turistik açıdan gelişimi için önemine değinirken,yerel tarihçi Orhan Naci AK Rize’deki eski gündelik yaşama ilişkin Rize tarihi ile ilgili kendi araştırmalarını aktardı.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Araştırma Görevlisi Resul TURAN hazırladığı sunumunda Rize’nin şimdiye kadar çok bilmediğimiz tarihini,gerçekten çok keyifli bir sunumla aktardı.Avrupa hareketlilik haftası kapsamında Türk kadınlar Konseyi Derneği Rize şubesi ve kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği Atatürk evi müzesi’nden başlayıp,tarihi bakırcılar Çarşısı ve yorgancılar yokuşu ile devam edip ziraat bahçesine gelindiğinde ise Çaykur’un ev sahipliğinde Çaykur Ar-ge müdürü Ilgaz hanımın çay üretimini konu alan sunumu dinlendi.Toplantı sonrasında panelist hocalarımıza ve katılımcılara iştirakleri için teşekkür eden,Türk kadınlar Konseyi Derneği rize şubesi başkanı Ümit Kabil’in kapanış konuşmaları ile etkinlik sona ermiştir.