2013 yılında Satın aldığımız tapulu, düz üzerinde ağaç olmayan 3.DERECE SİT ALANI olan arazimiz, Hazinenin orman vasıflı, 1.DERECE SİT ALANI olan arazisini imara açabilmek için, bizim arazimiz usulsüzce 10 sene boyunca 1.DERECE SİT ALANI olarak gösterilmiştir. Kanunsuz parselasyon, kamulaştırma türlü usulsüzlüklerle bıktırmak suretiyle elimizden alınmak istenmiştir.

11 Mayıs 2023’te Ağaçlar kesilecek dedim.

21 Mayıs 2023’te ağaçların yerinde bina vardı.

BUNLAR KİM?

GÜÇLERİ NEREDEN GELİYOR?

İlgili Yöneticileri ve Savcıları dikkatine sunuyorum.