SİT ALANI İÇİNDEKİ HAZİNEYE AİT ORMANLAR GÜÇ ODAKLARI TARAFINDAN TALAN EDİLİYOR

Rize’mizin en bakir en el değmemiş fırtına vadisinde 1 derece sit alanı içerisinde yer alan hazine arazisinin 150-200 yıllık ağaçları kesilip talan ediliyor.

BU TALAN KİM YADA KİMLER İÇİN YAPILIYOR

Pazar 1 Asliye Hukuk mahkemesinin 2018’e 547 esas no 2020’ye 85 karar no gerekçeli kararında ORMAN VASFI taşıdığı %70’inin değerli ağaçlarla kaplı olduğu ve 6. sınıf arazi olduğu tescil edilmiştir

Çamlıhemşin Milli Emlak şefliği mahkemeyi kazanmasını sağlayan bu karardan sadece birkaç ay sonra “Üzerinde korunması gereken bitki örtüsü yoktur arazi düzdür” beyanı ile arazi imara açılmıştır.

DEVLETİN ORMANLARINI KİM KORUYACAK??

Özel mülkiyete ait dere kenarında tamamen farklı vasıflara sahip üzerinde ağaç olmayan, engebeli değil Tamamen düz, 1.derece değil 3.derece sit alanı olan bitişik arazinin birebir planlarının aynısı kullanılarak SAHTE imar planı hazırlanmıştır.

Hatta dere kenarında bulunan diğer araziyi de ele geçirmek için mal sahibi haberi olmadan yapılan parselasyon, imarda ve tapuda türlü usulsüzlüklerle mağdur edilmiştir.

MALININIZA SAHİP ÇIKABİLMEK İÇİN TAPU YETERLİ DEĞİL MİDİR??

Üzerindeki bütün kıymetli ağaçların kesilip, dozerle düzlenerek 3 katlı sabit bina yapılması için devlet tarafından müsaade edilmiştir.

Bütün bunlar Sadece 5 yıllık kiralama karşılığında, arazi henüz ham Toprak vasfı taşırken araziye yapı ruhsatı verilmiş, %20 emsali hesaplamak için afaki olarak araziye 500 metrekare eklenmiş 4199 m2 olan arazi 4689 olarak gösterilmiştir. Ağaçların görüldüğü video 11/ Mayıs/2023 tarihinde çekilmiştir. )

Ağaçların kesilmesine karşı çıkan mahkemece tedbir alınması için Pazar Cumhuriyet savcılığına müracaat etmiş olan vatandaşların itirazlarına rağmen henüz bir netice alınamamıştır.

Müracaat sahiplerinin ilgililere bütün bu usulsüzlükleri evraklarla ispat edip durumu izah etmeleri hiçbir şeyi değiştirmemiştir.

HUKUK, ADALET, EŞİTLİK bekliyoruz.