TBMM 21 Donem

NoAna BaşlıkÖzet BilgiTutanak (*)
1Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Yaş çay alım kampanyasındaki sorunlara İlişkinKonuşma Metni
2Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyleKonuşma Metni
3Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Diyarbakır-Bıngöl-Erzurum-Rize demiryolu ve bu yolu Batum'a bağlayacak olan Trabzon-Batum demiryolunun yapımına ve bu suretle GAP'ın Karadeniz limanlarına bağlanmasına ilişkinKonuşma Metni
4Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Diyarbakır-Bingöl-Erzurum-Rize demiryolu ve bu yolu Batman'a bağlayacak olan Trabzon-Batum demiryolunun yapımına ve bu suretle GAP'ın Karadeniz limanlarına bağlanmasına ilişkinKonuşma Metni
5Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu'nun, Doğu Karadeniz Bölgesinde çay üreticisi ailelerin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıylaKonuşma Metni
6Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyleKonuşma Metni
7Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Kültür Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî Eğitim Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve YÖK ve Üniversiteler 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyleKonuşma Metni
8Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinde Bunlardan Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Gidilmesi Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyleKonuşma Metni
9ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/85) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/115)Konuşma Metni
10Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize F Tipi Cezaevi projesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/1191)Konuşma Metni
11Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/85) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyleKonuşma Metni
12Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Gümrüklerdeki gelişmeler ve yurda kaçak çay girişinin engellenmesine ilişkinKonuşma Metni
13Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Kamu kuruluşlarında çalışan teknik elemanların ücretlerinde adaletsizlik olduğu iddialarına ilişkinKonuşma Metni
14Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Çay müstahsillerinin sorunlarına ilişkin gündemdışıKonuşma Metni
15Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Tabipler Birliği tarafından belirlenen muayene, laboratuvar ve film ücretlenne ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/1419)Konuşma Metni
16Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Bazı öğretim üyelerinin aylıklarının ödenmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/1817)Konuşma Metni
17Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/2096)Konuşma Metni
18Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize İlindeki belediyelerin araç ve makine taleplerine, ilişkin soruları ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (7/2387)Konuşma Metni
19Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Rize İli ve Doğu Karadeniz Bölgesinde bugüne kadar değerlendirilmeyen turizm potansiyeline ilişkinKonuşma Metni
20Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Belediyelere yapılan yardımlara ilişkin soruları ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (7/282)Konuşma Metni
21Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Yurda kaçak çay sokanlarca Türk çayına karşı başlatılmak istenen karalama kampanyasına ilişkinKonuşma Metni
22Üyelerle İlgili İşlerAHMET KABİL (RİZE) : Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile KİT Komisyonu üyeliklerinden çekilmesiKonuşma Metni
23ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile KİT Komisyonu üyeliklerinden çekildiğine ilişkin (4/327)Konuşma Metni
24Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Telgraf ve Telefon Kanunu, Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyleKonuşma Metni
25Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Türk Cumhuriyetlerindeki üniversitelerin denkliğine ve yatay geçişlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4340)Konuşma Metni
26Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Belediyelerin gelir azalmasından kaynaklanan ekonomik sıkıntılarına ilişkinKonuşma Metni
27Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu'nun, Rize İli ve çevresinde 11 Kasım 2001 tarihinde meydana gelen sel ve heyelan felaketine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıylaKonuşma Metni
28Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, 8-9 Mayıs 2001 tarihinde sel felaketiyle karşılaşan Hatay İlinde esnaf ve çiftçinin sorunları ile tarımda kullanılan hazine arazilerinin durumuna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıylaKonuşma Metni
29Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Millî Savunma Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Millî Savunma Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyleKonuşma Metni
30Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Kültür Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Kültür Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî Eğitim Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Millî Eğitim Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Yüksek Öğretim Kurulu 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Yüksek Öğretim Kurulu 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Üniversiteler bütçeleri münasebetiyleKonuşma Metni
31Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Milletvekillerinin protokol sırasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/5338)Konuşma Metni
32Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : DDY'nin kiraya verdiği İstanbul'daki bir araziye ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın cevabı (7/6037)Konuşma Metni
33Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize ve Kırıkkale Devlet Hastanesi İnşaatlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/6095)Konuşma Metni
34Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 41 arkadaşının, Türk çaycılığının ve çay üreticilerinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/58) 2 Nisan 2002 Salı günü görüşülmesine ilişkin SP Grubu önerisi münasebetiyleKonuşma Metni
35Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize Organize Sanayi Bölgesi için yapılacak kamulaştırmaya ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/6677)Konuşma Metni
36Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Yaş çay kampanyasının açılmasına ilişkinKonuşma Metni
37Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : İller Bankasınca belediye gelir paylarından yapılan kesintiye ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı (7/6931)Konuşma Metni
38Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay üreticilerine verilen doğrudan gelir desteğine, İlişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/7371)Konuşma Metni
39Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Gündemin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler kısmının 192. sırasında bulunan, Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu ve 24 arkadaşının, Rize İlinde yaşanan sel felaketinin yol açtığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/231) 26 Haziran 2002 Çarşamba günü görüşülmesine ilişkin Saadet Partisi Grubu önerisi münasebetiyleKonuşma Metni
40Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Belediyelerin altyapı borçlarına mahsuben İller Bankası tarafından yapılan kesintilere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı (7/7631)Konuşma Metni

*Tutanağı görmek için “Konuşma Metni” yazan linke tıklayınız.