TBMM 19 Donem

NoAna BaşlıkÖzet BilgiTutanak (*)
85Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize Devlet Hastanesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın cevabı (7/311)Konuşma Metni
86Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay Kurumu Genel Müdürlüğünün çay satışlarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/312)Konuşma Metni
87Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Kastamonu Milletvekili Münif İslamoğlu'nun 2547Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyleKonuşma Metni
88Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1993Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyleKonuşma Metni
89Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Sarp Sınır Kapısında yaşanan bazı sorunlara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı İsmet Sezgin'in cevabı (7/532)Konuşma Metni
90Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize şehir suyu ihalesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın cevabı (7/550)Konuşma Metni
91Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Çay-Kur Genel Müdürlüğündeki 1992 uygulamalarına ilişkinKonuşma Metni
92Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Bazı illerin ekonomik ve sosyal göstergeleri ile yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in cevabı(7/865)Konuşma Metni
93Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Uşak Milletvekili Ural Köklü ve 4 arkadaşının, 4.11.1981 Tarih ve2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Milli Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyleKonuşma Metni
94Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Kur'a alınan işçilere ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/977)Konuşma Metni
95Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Bazı özel çay fabrikalarının kamulaştırılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın cevabı(7/978)Konuşma Metni
96Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize Limanı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı (7/1088)Konuşma Metni
97Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Çay üreticilerinin sorunlarına ilişkinKonuşma Metni
98ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : (6/820) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin (4/162)Konuşma Metni
99Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çayeli balıkçı barınağı içerisindeki çekdi yerlerinin kiraya verilmesine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/1273)Konuşma Metni
100Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çevre Kirliliğini önleme Fonundan Rize tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (7/1386)Konuşma Metni
101Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : 1993 çay kampanyası öncesi şiddetli don ve soğuktan zarar gören üreticilere ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/1274)Konuşma Metni
102Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Mahalli İdareler Fonundan Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun cevabı (7/1390)Konuşma Metni
103Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Mahalli İdareler Fonundan Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun cevabı (7/1384)Konuşma Metni
104Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : ÇAY-Kur'dan ihracat garantili çay alıp iç piyasaya sürerek bazı firmaların haksız kazanç sağladıkları iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/1613)Konuşma Metni
105Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : 1992 kampanya döneminde ÇAY-KUR tarafından yapılan alımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın cevabı (7/1474)Konuşma Metni
106Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : 1992 kampanya döneminde ÇAY-KUR'da çalışan işçilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın cevabı (7/1465)Konuşma Metni
107Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Bakanlık bünyesindeki ilgili ödenekten Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu veMaliye Bakanı İsmet Atilla'nın cevabı (7/1373)Konuşma Metni
108Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Bakanlık bünyesindeki ilgili ödenekten Zonguldak ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın cevabı (7/1387)Konuşma Metni
109Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : ÇAY-KUR'un kuru çay satış sistemine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın cevabı (7/1524)Konuşma Metni
110Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : İnşaat sektöründeki demir satış sistemine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un cevabı (7/1471)Konuşma Metni
111Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize Özel İdaresine ait bir turistik otelin hastaneye dönüştürüleceği iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu'nun cevabı (7/1537)Konuşma Metni
112Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 31 Arkadaşının, öğretmenlerin içinde bulundukları, sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyleKonuşma Metni
113Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Orman Kanunundaki yapılaşma izninin azaltılıp azaltılmayacağına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin cevabı (7/1877)Konuşma Metni
114ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : (6/813) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin (4/212)Konuşma Metni
115Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : 1993 yılı çay rekoltesine ve destekleme alımlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/1847)Konuşma Metni
116Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : ÇAY-KUR'un pazarlama ve istihdam uygulamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/1846)Konuşma Metni
117Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize deniz deşarjlı atık su inşaatının durdurulmasının nedenlerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın cevabı (7/1871)Konuşma Metni
118Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay-Kur ile ilgili olarak ortaya atılan bazı yolsuzluk iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/1946)Konuşma Metni
119Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay-Kur tarafından ödenen satış primleri ile ilgili olarak ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/1950)Konuşma Metni
120Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : ÇAY-KUR tarafından yapılan çay ihracatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/1978)Konuşma Metni
121Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay-Kur'a bağlı İstanbul, Ankara ve Samsun paketleme tesislerinin özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/1986)Konuşma Metni
122Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize'nin Küçükçayır Köyü Çotak Mevkiinde yapılan orman kesimlerinin şehir suyunu kirlettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin cevabı (7/1987)Konuşma Metni
123Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize Belediyesine ait arsaların satışından elde edilen gelirlerin kullanılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı (7/1870)Konuşma Metni
124Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Edirne İl Özel İdare Müdürlüğünce Uzunköprü-Turnacı köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı (7/1977)Konuşma Metni
125Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Ödenmeyen yaş çay bedellerine ilişkinKonuşma Metni
126ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : (6/653, 6/654, 6/655, 6/656) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin (4/243)Konuşma Metni
127Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Karayolları Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyleKonuşma Metni
128Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay-Kur tarafından çıkardan bir çay markasını taklit eden firmaya karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/3228)Konuşma Metni
129Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Orüs'e bağlı fabrikalarda partizanca uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekincinin cevabı (7/2790)Konuşma Metni
130Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve 9 Arkadaşının, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Uluslararası Sekreteryası ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Uluslar arası Sekreteryası'nın Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışlar ve Kolaylıklara Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyleKonuşma Metni
131Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay-Kur İstanbul Beşiktaş misafirhanesinde çalışan personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/3498)Konuşma Metni
132Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Arhavi Çay Fabrikası aleyhine çay sahtekârlığı nedeniyle dava açıldığı sıradaki yönetim kurulu üyelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/3906)Konuşma Metni
133Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Bazı özel firmalarca çay üreticilerinin alacaklarının ödenmediği iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/3960)Konuşma Metni
134Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Orüs çalışanlarının maaşlarının ödenemediği iddiasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin cevabı (7/3985)Konuşma Metni
135Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Artvin Sağlık Müdürlüğünde açılan bir imtihana ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in cevabı (7/3201)Konuşma Metni
136Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize'de Karayolları ağına tabi bazı yolların bakım ve onarımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın cevabıKonuşma Metni
137Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : ÇAY-KUR Genel Müdürünün piyasaya taklit çay sürdüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın cevabı (7/3728)Konuşma Metni
138Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : PTT Rize Limanında yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in cevabı (7/3962)Konuşma Metni
139Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : P.T.T. tarafından Rize İlinde yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in cevabı (7/3959)Konuşma Metni
140Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Doğu Karadeniz Bölgesindeki çay üreticisinin sorunlarına ilişkinKonuşma Metni
141Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Sarıyer'de Arsa Vurgunu başlığı ile çıkan haber ve iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı (7/3087)Konuşma Metni
142Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize İlinde bulunan daire ve müdürlüklere partizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı (7/4003)Konuşma Metni
143Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize ilinde yapılan yollara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın cevabı (7/3958)Konuşma Metni
144Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay-Kur'un 1993 yılı faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/4313)Konuşma Metni
145Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay-Kur'un özel firmaları denetlediği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/4373)Konuşma Metni
146Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda yapılacak değişikliklere ilişkinKonuşma Metni
147Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Bakanlığın açtığı tamamlama kurslarını bitiren kursiyerlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in cevabı (7/4472)Konuşma Metni
148Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Samsun-Sarp Karayolunun önemine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkinKonuşma Metni
149Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Son günlerde meydana gelen orman yangınlarının nedenine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin cevabı (7/4916)Konuşma Metni
150Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Güneydoğuda vatanî görevini yapanlara lişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın cevabı (7/4913)Konuşma Metni
151Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize şehir suyu ihalesinin iptal edilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun cevabı (7/4915)Konuşma Metni
152Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Türkiye'ye kaçak olarak Paraguay çayı getirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/4881)Konuşma Metni
153Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay kalitesinin düştüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/4888)Konuşma Metni
154Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize İlindeki öğretmen açığınailişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın cevabı(7/5044)Konuşma Metni
155Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Samsun-Sarp Karayoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun cevabı (7/5028)Konuşma Metni
156Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay-Kur hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/5029)Konuşma Metni
157Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Yaş çay bedellerinin ödenmesine ilişiklin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/5043)Konuşma Metni
158Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Basına verdiği iddia edilen bir beyanına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/4525)Konuşma Metni
159Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize İlinde öğretmen açığı olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın cevabı (7/5195)Konuşma Metni
160Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : İstanbul Saip Molla Ormanında villa inşa edildiği iddialarına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı (7/5194)Konuşma Metni
161Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize il Özel tdare Müdürlüğü tarafından yaptırılan turistik otelin Sağlık Bakanlığınca satın alınacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ıncevabı (7/5193)Konuşma Metni
162Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize şehir içme suvuna ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın cevabı (7/5073)Konuşma Metni
163Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyleKonuşma Metni
164Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Millî Eğitim Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile, üniversiteler 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçesi ve 1993 Yılı Kesinhesabı münasebetiyleKonuşma Metni
165Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Çay üreticilerinin mağduriyetlerine ve Hükümetin uygulamalarına ilişkinKonuşma Metni
166Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Orman Bakanı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı (7/5676)Konuşma Metni
167Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Kuru çay satışlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/5655)Konuşma Metni
168Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Yaş çay bedellerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/5654)Konuşma Metni
169Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Orman Bakanı hakkında basında yer alan iddialara ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin cevabı (7/5808)Konuşma Metni
170Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Müteahhitlik karnesi bulunan milletvekillerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun cevabı (7/5927)Konuşma Metni
171Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyleKonuşma Metni
172Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Çay müstahsillerimin sorunları ve çarelerine ilişkinKonuşma Metni
173Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay-Kur tarafından üreticiye yapılan desteklemelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/6528)Konuşma Metni
174Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları münasebetiyleKonuşma Metni
175Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Orman vasfını yitiren alanlara ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Bkinci'nin cevabı (7/6530)Konuşma Metni
176Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Memura verilmesi düşünülen yeni zamma ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın cevabı (7/6018)Konuşma Metni
177Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay-Kur'un reklam ve tanıtma giderlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/6531)Konuşma Metni
178Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Yaş çay alım kampanyasına ilişkinKonuşma Metni
179Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Yaş çay bedellerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/6804)Konuşma Metni
180Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şahin'in; Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyleKonuşma Metni
181Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Yaş çay alımı hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/7068)Konuşma Metni
182Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Oğlunun askerlik süresince aldığı raporlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın cevabı (7/6995)Konuşma Metni
183Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : 1995 yılı yaş çay fiyatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/7100)Konuşma Metni
184Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunca alınan bir karara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın cevabı (7/7112)Konuşma Metni
185Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Ülkede meydana gelen tabiî afetlere ilişkinKonuşma Metni
186Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : 23.7.1995 Tarihli ve 4123 Sayılı Tabiî Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Maddeler İlavesi ile 7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyleKonuşma Metni

*Tutanağı görmek için “Konuşma Metni” yazan linke tıklayınız.