TBMM 20 Donem

NoAna BaşlıkÖzet BilgiTutanak (*)
41Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Çay üreticilerinin sorunlarına ilişkinKonuşma Metni
42Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Seçimler nedeniyle Artvin iline yangın söndürme arazözlen verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekincinin cevabı (7/236)Konuşma Metni
43Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : 22 Aralık 1995 tarihinde yapılan orman muhafaza memurluğu sınavında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci 'nin cevabı (7/235)Konuşma Metni
44Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Personel alımlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın yazılı cevabı (7/303)Konuşma Metni
45Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay-Kur Genel Müdürlüğünün borçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın, cevabı (7/300)Konuşma Metni
46ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : (6/10) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına İlişkin (4/12)Konuşma Metni
47Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Rize ilinin sorunlarına ilişkinKonuşma Metni
48Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Eski bakan Hasan Ekinci hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Halit Dağlı'nın cevabı (7/1001)Konuşma Metni
49Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyleKonuşma Metni
50Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize kanalizasyon şebekesi inşaatına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın cevabı (7/1139)Konuşma Metni
51Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay kurumundan kuru çay alan ve karşılıksız çek veren bir bayiye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Demırcan'ın cevabı (7/1024)Konuşma Metni
52Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay Kurumunun bankalara ve diğer kurumlara olan borca miktarına ve yaş çay bedellerinin ödenme zamanına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Demircan'ın cevabı (7/1082)Konuşma Metni
53Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye'ye eğitim amacıyla gelen öğrencilerin karşılaştıkları bazı sorunlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'ın cevabı (7/1075)Konuşma Metni
54Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay Kurumu Genel Müdürünün dolandırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Demircan'ın cevabı (7/1277)Konuşma Metni
55Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Rize'de meydana gelen sel felaketleri ve Karadeniz'deki turistik altyapı eksikliklerine ilişkinKonuşma Metni
56Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Rize'de meydana gelen sel felaketleri ve Karadeniz deki turistik altyapı eksikliklerine ilişkinKonuşma Metni
57Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Rize'nin 1. derecede kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınmasına ilişkin sorusu u-Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün cevabı (7/1560)Konuşma Metni
58Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı tabloların bir kısmının çalındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İsmail Kahraman'ın cevabı (7/1650)Konuşma Metni
59Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Çay üreticilerinin sorunlarına ilişkinKonuşma Metni
60ÖnergelerAHMET KABİL (HATAY) : 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/244) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/126)Konuşma Metni
61Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı V ükseköğre tım Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/244) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyleKonuşma Metni
62Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Karadeniz Bölgesinde bulunan barajlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan'ın cevabı (7/1801)Konuşma Metni
63Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Karadeniz Bölgesinde bulunan liman ve havaalanlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun cevabı (7/1800)Konuşma Metni
64Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Vatan hainliği ve bölücülük suçlarından hüküm giyen eski milletvekillerinin üyelere tanınan bazı haklardan yararlanıp yararlanmadıklarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (7/2032)Konuşma Metni
65Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay Kurumunun borcuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Demircan'ın cevabı (7/1935)Konuşma Metni
66Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : ASELSAn'ın üretim kapasitesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in cevabı (7/2045)Konuşma Metni
67Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen CevaplarAHMET KABİL (RİZE) : Karadeniz Samsun-Sarp yol yapımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç'un cevabı (6/338)Konuşma Metni
68Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : 53. Hükümetin Rize'ye ayırdığı ödeneğin bir kısmının Hükümetiniz tarafından fen alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2169)Konuşma Metni
69Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Çay kurumundan kuru çay alan ve bedelini ödemeyen bayilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilmesi münasebetiyleKonuşma Metni
70Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Çay kurumundan kuru çay alan ve bedelini ödemeyen bir bayie ilişkin Devlet Bakanından sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilmesi münasebetiyleKonuşma Metni
71Gündem Dışı KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Karadeniz bölgesinde ihmal edilen yatırımlar ile sahil yoluna ilişkinKonuşma Metni
72Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Çay Kurumundan kuru çay alan ve bedelini ödemeyen bayilere, Çay Kurumundan kuru çay alan ve bedelini ödemeyen bir bayiye, İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Ahmet Demircan'ın cevabı (7/2366, 7/2367)Konuşma Metni
73Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen CevaplarAHMET KABİL (RİZE) : Rize'de meydana gelen afette hasar gören ev, işyeri ve yolların yapımı için tahsis edilecek ödeneğe ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün cevabı (6/354)Konuşma Metni
74Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen CevaplarAHMET KABİL (RİZE) : Yaş çay bedellerinin peşin ödenmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Demircan'ın cevabı (6/339)Konuşma Metni
75Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Yaş çay bedellerinin peşin ödenmesine ilişkin sorusuna Devlet Bakanı Ahmet Dcmırcan'ın cevabı münasebetiyleKonuşma Metni
76Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen CevaplarAHMET KABİL (RİZE) : Personel durumuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Teoman Rıza Güneri'nin cevabı (67376)Konuşma Metni
77Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Uluslararası islamcı bir örgütün üyesi olduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün cevabı (7/2643)Konuşma Metni
78Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : ASELSAN tarafından üretileri bir silâha ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yalım Erez'in cevabı (7/3038)Konuşma Metni
79Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen CevaplarAHMET KABİL (RİZE) : Samsun-Sarp yoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı (6/503)Konuşma Metni
80ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : (6/560, 571, 572) esas numaralı sözlü sorularını gen aldığına ilişkin (4/460)Konuşma Metni
81Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin KonuşmalarAHMET KABİL (RİZE) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un şahsına sataşması nedeniyleKonuşma Metni
82Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt ve 54 arkadaşının, Karadeniz karayolu ihalesinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyleKonuşma Metni
83Söz AlanlarAHMET KABİL (RİZE) : Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un şahsına sataşması nedeniyleKonuşma Metni
84Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerAHMET KABİL (RİZE) : Bir şahsa usulsüz çay satışı yapıldığı iddialarına İlişkin sorusu ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın cevabı (7/4418)Konuşma Metni

*Tutanağı görmek için “Konuşma Metni” yazan linke tıklayınız.